• What doesn't kill you makes you s t r o n g e r
    What doesn't kill you makes you f i g h t e r . ♥

  • You Da One that I dream about all da-a-ay, You Da One that I think about alwa-a-ays, you are the one so I make sure I'll beha-a-ave, my love is y o u r love, your love is m i n e ... -♥-